ISUTAMI BEARINGS
th
พิมพ์
ตลับลูกปืน ISUTAMI

พิมพ์

พิมพ์
เครื่องพิมพ์ 3D ได้อย่างรวดเร็วสามารถพิมพ์รูปแบบของวัตถุต่างๆเช่นบ้านอวัยวะรถยนต์เสื้อผ้าหุ่นยนต์และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำลายกระบวนการผลิตที่ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต ปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ 3D เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่โค่นล้มแต่มันจะทำให้ชีวิตมนุษย์สะดวกสบายมากขึ้น
  • แบริ่งเชิงเส้น
    แบริ่งเชิงเส้น
    มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเช่นเครื่องจักรความแม่นยำเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์เครื่องมือเคมีและการพิมพ์